Vokalen a har flere lyde:

Lyden [a] – som i ordet “abe” kaldes en standardlyd (den lyd som bogstavet har, når man siger det i alfabetet).

Lyden [α] – som i ordet “rar” kaldes en betinget udtale. Det betyder, at bogstavet nogle gange får en lidt anden lyd alt efter, hvilke bogstaver det står sammen med. Læg fx mærke til, at a-lyden i “rar” er en mere åben lyd, munden lukkes mere op, end når man siger “abe”.