• Nye opgaver under udsagnsord – nutid
  • Nyt hovedmenupunkt: SOSU-opgaver.
  • Nyt menupunkt under “Lyd”: Vokaler og konsonanter. Se videoer om med lydfamiliernes lyde.
  • Nu også opgaver med fællesmorfemer (jf. FVU2) – se Find roden og opgaverne herunder.
  • Nye opgaver med rimanalogier, rim og remser – se under menupunket “Lyd” og rimanalogier 🙂
  • Nye opgaver med forholdsord – under “Mere grammatik”.
  • Nye opgaver med stedord – under “Mere grammatik”.
  • Nye opgaver med morfemer – passer til de nye opgaver i FVU.