Som alle andre fagområder indeholder Social- og Sundhedsområdet en masse fagudtryk, fagord og formuleringer som man bør kende,  når man arbejder som assistent eller hjælper. Man møder ordene både gennem læsning, gennem mundtlige overlevering og der er også krav om skriftlighed. En af måderne at få styr på disse ord, er ved at arbejde med at forstå, hvordan de er sammensat, hvad de består af og dermed også få indblik i, hvad de skal betyde.

Det kan du arbejde med her.

Ord med både start- og slutmorfem