Stedord (Pronominer) er ord, der kan stå i stedet for et substantiv. Stedord henviser til personer, steder, og forhold uden at bruge navne eller beskrivelser.

En sætning kunne fx lyde:

Kirstine tog Kirstines sko på. Kirstine ville ud at løbe. Kirstine skulle mødes med Kirstines bedste ven, som Kirstine havde kendt siden folkeskolen.

Nu med stedord:

Kirstine tog sine sko på. Hun ville ud at løbe. Hun skulle mødes med sin bedste ven, som hun havde kendt siden folkeskolen.