Du kan også træne dine læsefærdigheder ved at træne særlige ord. Det vil sige se dem mange gange, lære dem at kende – og genkende dem. Derfor kan word puzzle også være en aktivitet for dig. Her ser du de ord, du skal finde og skal lede efter dem blandt en masse bogstaver.

Hvis du tænker over det, så leder du nogle gange efter et ord ved at kigge efter et bestemt bogstav, eller efter en bestemt bogstavkombination (et ø, en dobbeltkonsonant, et c osv.). På den måde hæfter du dig ved ordets særlige kendetegn. Det er en fin strategi – og alle strategier gælder!!