Det er altid godt at arbejde med sprogets lyde. At træne sin fonologiske opmærksomhed.

Rimanalogi betyder lighed og overensstemmelse mellem ord, hvad angår lyd 🙂

Når vi har ord, der rimer, kan vi høre, de har ens lyde/klang. Når rimdelen staves ens, kaldes det en analogi. Ensheden i lyde kan være både i forlyde, udlyde og indlyde og altså både være enkelte bogstaver i et ord eller større dele af et ord.