Bøjningsmorfemer kaldes også endelsesmorfemer. Denne gruppe af morfemer indeholder alle de endelser, der kan sættes på navneord, udsagnsord og tillægsord. De kan være lidt svære at få helt styr på.