Hvad er et sammensat ord?

Når et ord er et sammensat ord, betyder det, at ordet har mere end ét rodmorfem i sig. Meget lange ord kan indeholde mange rodmorfemer. Nogle rodmorfemer holdes sammen af klistermorfemer.

Nogle sammensatte ord kan bestå af “rene” rødder, der er sat sammen. For eksempel som i ordet MÅGEVEJ (måge+vej).

Klisterbogstaver

Andre består af rødder, men er klistret sammen med et ekstra bogstav. Der findes flere forskellige klisterbogstaver. Fx bogstav -e, bogstav -s, og bogstav -n. Disse er brugt i ordene fisk-e-stang, vindue-s-ramme og rose-n-busk.

Hvilken ordklasse tilhører et sammensat ord?

Et sammensat ord tilhører den ordklasse, som sidste del af ordet gør. Hvis ordet er “Mågevej” er sidste del af ordet “vej”, som er et navneord. Dermed er “Mågevej” et navneord.

Komposita

Sammensatte ord kaldes også komposita. Det betyder sammensætning. Komposita kan laves med både navneord, udsagnsord og tillægsord.

Ordet hustag består af hus + tag. Hus er et navneord, tag er også et navneord. Hele ordet er, som den sidste del, et navneord.

Ordet spisestue består af spis + e + stue. Spis er et udsagnsord, e er et klisterbogstav og stue et navneord. Hele ordet er, som den sidste del af ordet, et navneord.

Ordet skønsang består af skøn + sang. Skøn er et tillægsord, sang er et navneord. Hele ordet er, som den sidste del af ordet, et navneord.

Ét eller to ord?

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt et ord skal skrives som et sammensat ord eller som to selvstændige ord, kan man kan afgøre det ved at lytte efter, om der er tryk på første del af ordet.

I ordet “skolelev” – er der tryk på første del af ordet og derfor skrives det sammen.

Udtrykket “livets skole” består af to selvstændige ord – og man kan høre, der er tryg på begge, når man udtaler dem.