Slutmorfemer kaldes også suffikser eller efterstavelser. De er et udtryk for nogle bogstavkombinationer, som går igen i mange ord. Slutmorfemer ændrer ofte ordets ordklasse og betydning.