Vælg det ord, der skal stå i parentesen. Ordet skal være et udsagnsord i datid.