Find roden

Roden er ordets mindste betydningsbærende del.

Startmorfemer

Startmorfemer kan give ord en mere specifik betydning.

Slutmorfemer

Slutmorfemer kan ændre ordets ordklasse og betydning.

Bøjningsmorfemer

Navneords, udsagnsords og tillægsords endelser kaldes bøjningsmorfemer.